نوشته‌ها

عمارت ظهیرالدوله

عمارت ظهیرالدوله

ظهیرالدوله ۱۲ ساله بود که بعد از مرگ پدر، به جای او به وزارت دربار منصوب شد. دو سال بعد هم با فروغ­ الدوله (تومان ­آغا یا توران آغا) دختر ۱۶ ساله شاه ازدواج کرد; زنی که ملقب به ملکه ایران شد. ظهیرالدوله بعد از ازدواج، او را به باغ خانوادگی پدری خود برد. آشنایی با صفی­ علی شاه باعث شد تا ظهیرالدوله در لباس درویشان بیاید ادامه مطلب …