نوشته‌ها

,

نارنجستان قوام

نارنجستان قوام

باغ نارنجستان قوام یکی از بناهای دوره قاجار است که در زمان حکومت ناصرالدین شاه (سلطان صاحبقران) ساخته شده و در خیابان لطفعلی خان زند شیراز واقع شده است. ادامه مطلب …